Protecția datelor

Informații generale

 

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare "Regulamentul") va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

 

Responabilitatea pentru operarea și administrarea acestui site îi revine HASNA GLOBAL SRL cu sediul/domiciliul de corespondență în  RACHITEI 14, înregistrată la ORC sub nr J12/1671/2010, având CIF 27536230.

 

În vederea respectării obligațiilor care ne revin, derivând din Regulament și având în vedere faptul că protecția datelor dumneavoastră reprezintă o preocupare majoră și constantă pentru noi, am elaborat prezentul document pe care vă rugăm să îl citiți atent. Pentru orice nelămurire, vă stăm al dispoziție cu clarificări și informații suplimentare la adresa de email contact@andreihasna.ro

 1.  
 2. Definiții
 • - ”date cu caracter personal” orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 • - „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • - „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 • - ”persoană împuternicită” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 1.  

Ce fel de date personale prelucrăm?

 

Colectăm de la dumneavoastră doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a site-ului nostru și pentru a vă putea ține la curent cu produsele, serviciile și ofertele noastre (marketing direct), în măsura în care acest lucru este permis de reglementările legale sau se realizează pe baza consimțământului dumneavoastră.

 

În general prelucrăm următoarele date cu caracter personal ale dumneavoastră:

 • - Nume și prenume
 • - Adresa de contact
 • - Număr de telefon
 • - Adresă de e-mail
 • - Adresă IP

 

Fiecare categorie de date va fi colectată în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri. Prelucrarea lor va fi pe o perioadă determinată, care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrat.

 

Totodată, când vizitați site-ul, colectăm automat anumite informații despre dispozitivul dumneavoastră, cum ar fi informații despre browser, adresa IP, ora vizitei, locul de unde ați intrat pe site, informații despre dispozitiv (cum ar fi modelul de hardware, versiunea sistemului de operare, browserul folosit, etc.) Acest lucru se face pentra a oferi utilizatorului o experiență optimă și pentru a îmbunătății pe viitor calitatea serviciilor noastre.

 

Pentru a asigura principiul transparenței informațiilor la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă comunicăm în cele ce urmează modul în care prelucrăm datele, scopurile și temeiul juridic (baza legală) al activităților prin care prelucrăm datele dumneavoastră.

 1.  
 2. Modul în care prelucrăm datele 

 

Informațiile se coletează fie în mod direct de la utilizatori sau din rapoartele traficului înregistrat de serverul care gazduiește site-ul sau de serviciul extern de monitorizare Google Analytics, precum si prin intermediul cookie-urilor.

 1.  
 2. Scopul pentru care prelucram date personale
 •  
 • Abonarea la Newsletter

 

Abonarea și dezabonarea la newsletter este gratuită și voluntară și se face exclusiv în baza consimțământului dumneavoastră. Newsletter-ul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra articolelor publicate pe blog, cu privire la diverse produse/servicii /evenimente sau a altor activități care fac obiectul acestui site. Nu vom trimite niciodată informări sau materiale promoționale care nu au legătura directă cu campaniile și activitățile desfășurate pe site.

 

Nu vom divulga/vinde niciodată unor terți adresele din aceasta baza de date și ne vom asigura prin toate mijloacele care ne stau la dispoziție că aceste informații sunt în siguranță. Pentru trimiterea newsletter-ului și pentru administrarea bazei de date de emailuri abonate, folosim serviciul Mailchimp.com

 

Pentru informații suplimentare poti consulta si Politica de confidențialitate.

 •  
 • Informații publice afișate pe site in urma completării formularului de contact sau folosirea formularului de contact pentru mesaje

 

Site-ul nostru folosește pentru secțiunea de contact un modul software pus la dispoziție de andreihasna.ro. Pentru a adăuga un comentariu în sistem este necesară completarea următoarelor informații cu caracter personal: nume, adresa de email, adresă, număr telefon, etc. 

 

Aceste informații ajung și în posesia administratorului site-ului iar datele introduse în acest sistem sunt stocate pe serverul Gmail.com și DigitalOcean.com, motiv pentru care vă recomandăm sa consultați si politica de confidențialitate a furnizorului disponibila aici: Digital Ocean si Gmail.com.
 

 • Cookie-uri

 

Site-ul nostru folosește cookie-uri pentru a vă permite folosirea cat mai utila a serviciilor noastre și în scopul obținerii unor informații statistice care să ne permită îmbunătățirea serviciilor noastre în viitor.

 

Cookie-urile, așa cum sunt definite în secțiunea Politica de Cookies, ne permit să salvăm informațiile dumneavoastră de acces si preferințele de navigare, astfel încât să nu fiți nevoit să le introduceți de fiecare dată când veți vizita site-ul.

 

Cookie-urile sunt fișiere de tip text ”.txt”, oferite browserului dumneavoastră de un server webț stocate apoi pe hard-discul computerului. Folosirea cookie-urilor a ajuns să fie un standard actual, fiind utilizate de cea mai mare majoritate a site-urilor pe care le vizitați. 

 

Mai multe informații cu privire la cookie-uri găsiți în secțiunea dedicată lor de pe acest site.

 •  
 • Remarketingul prin Google Analytics pentru a face publicitate online

 

Prin intermediul acestui tip de publicitate, Google.Inc colectează fișiere de tip cookies de pe site-ul nostru pentru a-ti arata campanii publicitare mai aproape de interesele dumneavoastră, exprimate prin tipurile de pagini accesate în trecut pe acest domeniu web.

 

Terții, inclusiv Google, afișează anunțurile noastre pe diferite site-uri de pe internet. Atât noi, prin intermediul acestui site, cât și terții precum google, utilizează modulele cookie primare (ex. Google Analytics) și modulele cookie terță parte (ex. DoubleClick) în combinație pentru a informa, a optimiza și a difuza anunțuri în funcție de vizitele anterioare efectuate de dumenaavoastră pe site.

 1.  
 2. Temeiurile prelucrării

 

Prelucrarea datele personale se face pentru scopurile prezentate mai sus, sens în care v-ați dat consimțământul și v-ați înregistrat sau ați continuat navigarea pe site.

 1.  
 2. Durata de stocare și prelucrare a datelor personale

 

Prelucrăm și stocăm datele personale pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care 

datele au fost colectate, dar nu mai mult decât perioada impusă de reglementările legale aplicabile.

 

Baza noastră de date va fi revizuită și actualizată periodic, astfel încât să nu stocăm date care nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate.

 1.  
 2. Masuri de securitate a datelor

 

Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt o prioritate pentru noi. Te asigurăm de faptul că orice prelucrare a datelor se face cu respectarea principiilor garantate de Regulament și prelucrate într-un mod are asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, prin punerea în aplicare a unor politici interne adecvate de protecție a datelor.

 

Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informaţiilor personale ale utilizatorilor nostri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline cât şi online. Toate informaţiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL.

 1.  
 2. Transmiterea datelor către alte persoane

 

Este posibil sa transmitem datele personale pe care ni le furnizezi către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale în vederea desfășurării activităților noastre și a îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin, cum ar fi: furnizorii de servicii informatice, de servicii de marketing si alți asemenea furnizori.

 

De asemenea, putem transmite unele din datele personale colectate către autoritățile sau instituțiile publice competente, atunci când legea impune acest lucru sau către instanțele de judecata atunci când ne apăram în justiție sau când ni se cere de către instanța de judecată acest lucru.
 

Partajarea datelor personale către terți în condițiile stipulate mai sus presupune acceptarea de către dumneavoastră a faptului ca beneficiarii pot avea practici separate de confidențialitate și de colectare a datelor, astfel noi nu vom avea niciun fel de control și nu putem garanta asupra tuturor aspectelor juridice pe care le implică folosirea acestor practici independente de confidențialitate.

 1.  
 2. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată 

 

Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

 

În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita exercitarea oricărui din următoarele drepturi în vederea garantării protecției datelor dvs. cu caracter personal:

 •  
 • - dreptul de a avea acces la datele dumnavoastră: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;
 •  
 • - dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Subscrisa vom comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate
 •  
 • - dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă subscrisa nu mai am nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.
 •  
 • - dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 •  
 • - dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dvs. și prelucrarea este una automată
 •  
 • - dreptul de a va opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dvs.  vor fi șterse.
 •  
 • - dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.

 

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o simplă cerere adresată administratorului       site-ului, la adresa de corespondență sau la adresa de email contact@andreihasna.ro

 

În situația în care considerați că v-au fost încălcate drepturile, aveți posibilitatea să vă adresați cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

Avem dreptul de a modifica Politica de protecție a datelor oricând, fără o notificare prealabilă, actualizând această secțiune din site. Aveți obligația de a citi Politica de protecție a datelor si Politica de cookie-uri ori de cate ori accesați site-ul.